Privacybeleid Stof voor Design

PRIVACYVERKLARING Stof voor Design

Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen, gevestigd aan de Schone van
Boskoopgaarde 2, 3824 AD  Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
 

Contactgegevens:

Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen
Schone van Boskoopgaarde 2
3824 AD  Amersfoort
+31681599344
 
G. Welmers-Dikkeboom is de functionaris Gegevensbescherming van Stof voor
Design – Restant Design Meubelstoffen. Zij is te bereiken via
info@stofvoordesign.nl.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen verwerkt uw persoons-
gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Factuuradresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Inloggegevens (gebruikersnaam)
 

Registreren:

Voor bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren.
Na uw registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u
opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens, zodat u niet elke
keer bij het inloggen deze informatie hoeft in te vullen en zodat wij contact met u
kunnen opnemen in het kader van de overeenkomst.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan
16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stofvoordesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen verwerkt uw
persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen maakt geen gebruik van
geautomatiseerde besluitvorming welke genomen wordt door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen) tussen zit.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen bewaart uw
persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen van uw persoonsgegevens zoals hierboven vermeld: gedurende de uitvoering van de activiteiten van Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen.
 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen verstrekt uw
persoonsgegevens uitsluitend aan derden, alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen gebruikt alleen technische en
functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door Stof voor Design – Restant Design
Meubelstoffen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  info@stofvoordesign.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen wil u er tevens op wijzen dat u
de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen neemt de bescherming van uw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stofvoordesign.nl
 

Wijzigingen in deze privacy verklaring:

Wij behouden ons het recht voor om in deze privacyverklaring wijzigingen aan te brengen. Om ervoor te zorgen dat u van deze wijzigingen op de hoogte bent
verdient het aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen.
 
Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 2 november 2022.