Algemene Voorwaarden Stof voor Design

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Stof voor Design

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen aan koper (consument/ondernemer) zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Te leveren goederen door Stof voor Design

Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen levert restant luxe (meubel/gordijn/decoratie) stoffen en overige interieurartikelen, te koop na afronding van projecten, op basis van ‘as-is’.

Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit of verschillen in kleuren/weving, zoals verfbaden.

Onze gegevens voor artikelen en prijzen op de website en in onze online-shop zijn niet bindend. 

 

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

 

Bestellen

Een bestelling bij Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen is definitief wanneer door de koper aan de volgende stappen is voldaan:

1. Koper heeft het/de product(en) in zijn/haar winkelwagen geplaatst

2. Alle factuurgegevens zijn door de koper volledig en naar waarheid ingevuld

3. Koper heeft een verzendmethode geselecteerd.

Indien de koper de optie “Ophalen bij Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen” heeft geselecteerd zullen wij contact met u opnemen en u vragen wanneer u het/de product(en) komt ophalen (ophalen is mogelijk uiterlijk binnen 1 week na bestelling)

4. Koper heeft een betaalmethode geselecteerd

5. Koper heeft zijn/haar gegevens gecontroleerd en is akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden.

6. Koper heeft de betaling voldaan (via IDEAL, Bancontact of Credit Card)

7. Koper ontvangt vervolgens van ons een bevestiging van de aankoop.

8. Het koopcontract komt tot stand als Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen de levering van de artikelen bevestigt aan de koper. De bevestiging van de binnengekomen bestelling is nog geen acceptie van onze kant. Type- en rekenfouten binnen onze orderbevestiging geven ons het recht tot annulering. Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen kan tevens van een bestelling afzien als het bestelde product niet meer leverbaar is. De koopprijs die al betaald is, wordt in dat geval direct terugbetaald aan de koper. 

 

Verzenden

Goederen worden pas beschikbaar gesteld of verzonden aan de cliënt (consument/ondernemer) nadat de koper (consument/ondernemer) aan diens betalingsverplichting heeft voldaan. Koper (consument/ondernemer) verstrekt in het geval van verzending hiertoe haar adresgegevens en factuurgegevens aan Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen.

Een levering aan een postbus of poste restante is niet mogelijk.

Verzendopties/ophalen:

 • Bekijken/ophalen van de goederen:
  Dit is mogelijk uiterlijk binnen 1 week na bestelling bij Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen in Amersfoort, uitsluitend op afspraak (ook ‘s avonds en in het weekend). 

 • Verzending van stoffen binnen Nederland:
  Verzending van stoffen binnen Nederland bedraagt € 7,25 voor standaard verzending.

 • Verzending van stoffen naar België, Frankrijk en Duitsland:
  Verzending van stoffen naar België, Frankrijk en Duitsland bedraagt € 15,00.

 • Verzending van stoffen buiten Nederland, België, Frankrijk en Duitsland:
  Verzendkosten: op aanvraag

 • Verzending van overige interieurartikelen binnen en buiten Nederland:
  Verzendkosten op aanvraag (afhankelijk van het product/land)

Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen streeft naar verzending binnen 3 dagen na ontvangst van de betaling.

Koper (consument/ondernemer) ontvangt van Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen spoedig na verzending de verzendcode.

Het gevaar van verlies of beschadiging van de producten gaat op de koper over zodra de klant de levering heeft ontvangen. Informatie over de levertijd is alleen dan bindend als deze schriftelijk wordt toegezegd.

Controle goederen/klachten door de cliënt (consument/ondernemer)

De goederen dienen door de koper (consument/ondernemer) direct na ontvangst te worden gecontroleerd (zoals kleur, afmeting en eventuele fouten in de stof) en voordat deze door de koper (consument/ondernemer) verwerkt worden .

Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen is niet aansprakelijk voor eventuele kosten tijdens of na verwerking van de stof. De stoffen en overige interieurartikelen worden “as-is” geleverd.

 

Ruilen/retourneren van goederen: consument

Door Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen ten behoeve van de consument aangesneden stoffen kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Alle overige stoffen en interieurartikelen welke door Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen aan de consument zijn verzonden kunnen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument geretourneerd worden aan Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen, voor risico en voor rekening van de consument. De consument meldt dit, voordat de retourzending plaatsvindt, per e-mail aan info@stofvoordesign.nl ten behoeve van Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen. Na een goede ontvangst van de goederen door Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen zullen de door consument aan Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen betaalde kosten (het aankoopbedrag, plus eventueel de verzendkosten indien de volledige zending retour gestuurd wordt) aan de consument worden teruggestort binnen ca. 10 dagen.

Alle stoffen en overige interieurartikelen welke zijn opgehaald bij Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen kunnen niet door de consument worden geruild of geretourneerd.

 

Recht op herroeping

U heeft het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de goederen in bezit heeft respectievelijk heeft genomen.

Om uw recht op herroeping te kunnen uitoefenen, dient u Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen door middel van een eenduidige verklaring per mail of post te informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het onderstaande modelformulier gebruiken.

Herroepingsformulier

Ruilen/retourneren van goederen: zakelijk

Alle goederen welke door Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen aan de ondernemer zijn geleverd bij ophalen danwel door middel van verzending, kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

 

Klachten

Klachten dienen door de cliënt (consument/ondernemer) schriftelijk gemeld te worden, met een duidelijke opgave van de reden, aan info@stofvoordesign.nl. Stof voor Design – Restant Design Meubelstoffen zal binnen uiterlijk 7 dagen uw klacht schriftelijk beantwoorden.